Ełk - informacje


61.903
mieszkańców Ełku
29.714
mężczyzn
32.189
kobiet

10.218
w wieku przedprodukcyjnym

39.435
w wieku produkcyjnym

12.250
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

245
zawarto małżeństw

596
urodzeń

638
zgonów

-42
przyrost naturalny
miasto Ełk
dochody

328.780.448
wydatki

333.650.976
struktura wydatków Ełku

3.198
0,001%
Rolnictwo i łowiectwo

26.101.020
7,823%
Transport i łączność

14.388.584
4,312%
Administracja publiczna

1.732.974
0,519%
Turystyka

6.573.689
1,970%
Gospodarka mieszkaniowa

7.411.774
2,221%
Działalność usługowa

1.966.000
0,589%
Informatyka

223.387
0,067%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2.311.365
0,693%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2.138.470
0,641%
Obsługa długu publicznego

98.636.888
29,563%
Oświata i wychowanie

1.923.846
0,577%
Ochrona zdrowia

17.693.288
5,303%
Pomoc społeczna

1.372.595
0,411%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

4.227.984
1,267%
Edukacyjna opieka wychowawcza

35.062.796
10,509%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

9.855.012
2,954%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

7.769.655
2,329%
Kultura fizyczna i sport

92.223.208
27,641%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2023-01-28 06:56
REKLAMA
pogoda Ełk
-1.1°C
wschód słońca: 07:23
zachód słońca: 16:03
Koronawirus
warmińsko-mazurskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Ełku

kiedy
2023-01-28 16:00
miejsce
Ełckie Centrum Kultury, Ełk, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2023-01-28 19:00
miejsce
Ełckie Centrum Kultury, Ełk, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2023-01-29 16:00
miejsce
Ełckie Centrum Kultury, Ełk, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2023-01-29 19:00
miejsce
Ełckie Centrum Kultury, Ełk, ul....
wstęp biletowany